GENEL BİLGİLER


Değerli Ziyaretçimiz Hac ve Umre Hizmetimizden faydalanmadan önce ekte yer alan sözleşmemizi okumanızı öneririz çünkü kurallar gereği hizmet almadan önce bu sözleşmeyi  kabul etmiş sayılacaksınız.

Sözleşmeyi incele (AGB)

Kabe'yi ziyaretle ilgili olarak,"hac" ve "umre " olmak üzere iki ibadet vardır.Gücü yeten müslümanlara, ömründe bir defa haccetmek farz; umre yapmak ise, müekked sünnettir.Aşağıdaki linklere tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

HACCA HAZIRLIK

                                                                                                                    

Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.

[El-Maide 2]

Hac yolculuğuna çıkmadan önce yapılması gereken işlemler şunlardır;                                          

1- Bütün günahlardan tövbe edilerek Allah’a sığınılmalıdır.
2- Kul hakları ve borçları varsa ödenmelidir.
3- Hac için gerekli olan masraflar helal kazançtan temin edilmelidir.
4- Kendisine yardım edecek ve iyiliği seven salih bir arkadaş edinmelidir.
5- Kendi kendine şunları taahhüt etmelidir:

* Kesinlikle günah işlememek
* Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetine sıkı bir şekilde sarılmak.
* Haccını Allah için yapmakta samimi, bütün maksadı ve niyeti Allah rızası için olmalıdır.
* İbadet için vakit ayırmalıdır.
* Kavga, düşmanlık ve münakaşa etmemeli, bedenini bütün Müslümanlara tasadduk etmelidir. Tabiinden biri hacca niyet ettiğinde şöyle demiştir: “Bedenimi bütün Müslümanlara tasadduk ettim.” Bunun anlamı; hac ibadeti esnasında bedenimin maruz kaldığı itilme, vurulma ve benzeri diğer ameller sadakadır.

Yolculukta Müstehap Olan Şeyler ve Dualar:

* Yolcunun aile, akraba ve tanıdıklarına veda etmesi sünnettir.

* Yolcu, kendini uğurlayanlara şöyle dua eder: [Sizi emanetini kaybetmeyen Allah’a emanet ediyorum.

* Mukim olan yolcuya şöyle dua eder: [Dinini, emanetini ve kalan işlerini Allah’a emanet et, Allah’ın korumasında ve himayesinde ol, Allah takvanı artırsın, günahlarını affetsin ve yöneldiğin her yerde hayra yöneltsin  

* Yola çıkmadan önce iki rekat yolculuk namazı kılması müstehap olur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta da yine Fatihadan sonra İhlas suresi okunur. Namazı tamamladıktan sonra ise Ayetel Kürsi okunur.

* Evinden çıkarken şöyle dua eder: [Allah’ın adı ile Allah’a tevekkül ettim. Allahım! Delalete düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik (saygısızlık) etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım

* Arabaya bindiği zaman üç defa [Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber] diyerek tekbir getirdikten sonra da şu duayı okur: [Bu binekleri bizlere tahsis eden Allah her şeyden münezzehtir. Eğer Allah bunları bizim hizmetimize vermeseydi, bizler buna güç yetiremezdik. Şüphesiz en sonunda da dönüş Rabbimize’dir. Allahım! Bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzağını yakın eyle. Allahım! Seferde yoldaşım, malımın ve ailemin halifesi Sen’sin. Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, kötü görünümden, malıma ve aileme kötü bir dönüşle dönmekten Sana sığınırım.     

* Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.                                                          (BAŞA DÖN)

 

HAC HAKKINDA BİLGİLER

                                                                           

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

[El-Hacc 25]

 

Hac:
İslam’ın temel esaslarından beşincisi ve diğer esasları içine alan bir özelliğe sahiptir.
Lugat manası: Saygı değer makamları ziyaret etme niyetinde olmaktır.
Terim manası: Belirli mekanları, belirli vakitlerde belirli fiiller yaparak ziyaret etmektir.

Haccın Fazileti:
Ebu Hureyre (r.a)'nin naklettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Her kim Allah için haccedip (hac sırasında) kötü sözler söylemez ve günah işlemezse, annesinden doğduğu gün gibi tertemiz ve günahlardan arınmış olarak geri döner).

Haccın Farz Olmasının Şartları:

* Müslüman olmak.
* Akıllı olmak.
* Buluğa erişmek.
* Hür olmak.
* Haccı yerine getirebilme imkanına sahip olmak.

Haccı Yerine Getirebilme İmkanına Sahip Olmanın Şartları:

* Beden sağlığı.
* Yol güvenliği.
* Hapiste olmamak.
* Mahrem birisinin veya kadının kocasının olması.
* Kadının iddetli olmaması

Haccın Sıhhatinin Şartları:

* Müslüman olmak.
* İhrama girmek.
* Zaman (ihrama belirli zamanda girmek).
* Mekan (ihrama mikat yerinden girmek).
* Mümeyyez olmak.
* Akıllı olmak
* Özür durumları hariç ibadetleri kendisi yapmak.
* Cinsel ilişkide bulunmamak

Haccın Çeşitleri:

Haccın üç çeşidi vardır:
1- İfrad Haccı: Sadece hac niyeti ile yapılan hacdır.
2- Temettu Haccı: İlk önce umreye niyet edilir (Kişi, ülkesine ait mikat yerinden umre niyeti ile ihrama girer, sonra ihramdan çıkar ve daha sonra Mekke’den tekrar hac niyetiyle ihrama girer.)

Hac ile umre arasında ihramlı iken yasak olan şeylerden faydalanıldığı için faydalanma anlamına gelen “Temettu” denilmiştir.

3- Kıran Haccı: Hac ve umreye birlikte niyet edilerek yapılan hacdır (ihrama girerken hac ve umreye birlikte niyet edilir).

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: [Her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen hedy kurbanı vacip olur. Kesecek kurban bulamazsa hac günlerinde üç, (yurduna) döndüğü vakit de yedi gün oruç tutar ki, tam on gün eder. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayanlar içindir.]

Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Kıran ve Temettu haccı yapanın Allah’a şükür için kurban (hedy) kesmesi gerekir. Çünkü Allah Teala ona, hac aylarında aynı zamanda umre ve hac yapmayı nasip etmiştir. Eğer kurban kesemezse üç gün hac esnasında yedi gün de ülkesine döndüğü zaman oruç tutması gerekir.                                                                                                                                                
(BAŞA DÖN)

HAC ve UMRE İBADETİ

                                                                                                                 

Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günler de Allah'ın ismini ansanlar . Artık ondan hem kendiniz yeyin,hem de yoksula, fakire yedirin. [El-Hacc 28]

 

İfrad Haccı:                                                                                                                                      (BAŞA DÖN)

Sadece hac ibadetine niyet edilerek mikat yerinden ihrama girilir ve sonra da telbiye getirilir. Böylece Arafat’ta vakfe yapıncaya kadar ihramlı kalınır. Akabe cemresi taşlandıktan sonra ihramdan çıkılır.
İfrat haccının adım adım açıklandığı mantıki plan ekranın sağ tarafındadır.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının (Bakara 197)

İfrad haccının Mantıki Planı                                                                                                            
(BAŞA DÖN)

Allah yolunda yapılan hacda nafaka yedi yüz kata yükselir. H. Şerif

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Mikattan sadece hacca niyet ederek ihrama girilir ve telbiye getirilir
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Kudüm tavafı
İki rekat tavaf namazı
Mültezem – Zemzem
İsterse hac sa’yi
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Zilhiccenin sekizinci gününe kadar Mekke’de ihramlı olarak kalır
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Günü


Sabah namazından sonra Mina’ya hareket eder. Burada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve
zilhiccenin dokuzuncu gününün sabah namazını kılar.
 

 

Zilhiccenin Dokuzuncu Günü


Sabah namazından sonra Arafat’a hareket edilir. Arafat’a varılır.
Öğle ve ikindi namazları cemi takdim ile öğle namazı vaktinde kılınır.
Güneş batıncaya kadar çokça dua ve zikir yapılır.
Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye dönülür.
Akşam ve yatsı namazları cemi tehir ile yatsı namazı vaktinde Müzdelife’de kılınır.
 

 

Zilhiccenin Onuncu Günü


Sabah namazından sonra ve güneş doğmadan önce Mina’ya hareket edilir.
Akabe cemresi taşlanır.
Tıraş olunur veya saçlar kısaltılır.
İfada tavafı yapılır.
Kudüm tavafından sonra sa’y yapılmamışsa sa’y yapılır.
Gecelemek için Mina’ya dönülür.
 

 

Zilhiccenin On Birinci ile On Üçüncü Günleri


Üç cemre taşlanır (küçük – orta – büyük)
 

 


Veda tavafı için Mekke’ye dönülür. Hac ibadeti sona erdi
 

 


İfrad haccı yapan kişi, Kudüm tavafından sonra sa’y yapmak isterse, bu hac sa’yi
yerine geçer ve böylece İfada tavafından sonra sa’y yapmasına gerek kalmaz.
 

                                                                                                                        (BAŞA DÖN)

Temettu Haccı:                                                                                                                               (BAŞA DÖN)
Kişi, ülkesinden umre niyeti ile ihrama girer ve umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkar. Sonra da hac için Mekke’den ihrama girer.

Umre ile hac arasındaki elbise giyme, koku sürme, hanımı ile birlikte olma gibi ihram yasakları olmadığı için temettu (faydalanma) denilmiştir.

Temettu haccının adım adım açıklandığı mantıki plan ekranın sağ tarafındadır.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe) dir. Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir (Âl-i İmrân 96-97).

Temettu Haccı mantıki planı                                                                                                           
(BAŞA DÖN)

Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. [El-Bakara 200]

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Mikattan umreye niyet ederek ihrama girilir ve telbiye getirilir
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Umre tavafı
İki rekat tavaf namazı
Mültezem
Zemzem
Umre sa’yi
Tıraş olma veya saçları kısaltma ve ihramdan çıkma
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Zilhiccenin sekizinci gününe kadar ihrama girmeden Mekke’de bekler
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Günü


Mescid-i Haram’dan hac için ihrama girer. Sabah namazından sonra Mina’ya hareket eder.
Burada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve zilhiccenin dokuzuncu gününün sabah namazı kılınır.
 

 

Zilhiccenin Dokuzuncu Günü


Sabah namazından sonra Arafat’a hareket edilir. Arafat’a varılır. Öğle ve ikindi namazları cemi takdim ile öğle namazı vaktinde kılınır. Güneş batıncaya kadar çokça dua ve zikir yapılır. Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye dönülür. Akşam ve yatsı namazları cemi tehir ile yatsı namazı vaktinde Müzdelife’de kılınır.
 

 

Zilhiccenin Onuncu Günü


Sabah namazından sonra ve güneş doğmadan önce Mina’ya hareket edilir. Akabe cemresi taşlanır. Kurban kesilir. Tıraş olunur veya saçlar kısaltılır. İfada tavafı yapılır. Sa’y yapılır. Gecelemek için Mina’ya dönülür.
 

 

Zilhiccenin On Birinci ile On Üçüncü Günleri


Üç cemre taşlanır (küçük – orta – büyük)
 

 


Veda tavafı için Mekke’ye dönülür. Hac ibadeti sona erdi
 

 


Temettu haccı yapan kişi isterse, İfada tavafından önce haccın sa’yini yapabilir. Böylece zilhiccenin
sekizinci günü ihrama girdikten sonra nafile tavaf yapar ve daha sonra da hac sa’yini eda eder.

                                                                                                                         (BAŞA DÖN)

Kıran Haccı:                                                                                                                                       (BAŞA DÖN)

Mikattan hac ve umreye birlikte (aynı anda hac ve umre için) niyet edilerek yapılan hacdır. Sonra umre ibadeti eda edilir ve zilhiccenin sekizine kadar Mekke’de ihramlı olarak kalınır. Böylece hac ibadeti de eda edildikten sonra ihramdan çıkılır.

Kıran haccının adım adım açıklandığı mantıki plan ekranın sağ tarafındadır.

Kıran haccı, hac ayında aynı sefer ve aynı niyetle yapıldığı için “birleştirmek” anlamına gelen bu ismi almıştır.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe) dir. Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir (Âl-i İmrân 96-97).

Kıran Haccı mantıki planı                                                                                                                   
(BAŞA DÖN)

Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. [El-Bakara 196]

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Mikattan umre ve hacca birlikte niyet ederek ihrama girilir ve telbiye getirilir
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Umre tavafı.
İki rekat tavaf namazı.
Mültezem.
Zemzem.
Umre sa’yi
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Gününden Önce


Zilhiccenin sekizinci gününe kadar ihramlı olarak Mekke’de bekler.
 

 

Zilhiccenin Sekizinci Günü


Sabah namazından sonra Mina’ya hareket eder. Burada öğle, ikindi, akşam,
yatsı ve zilhiccenin dokuzuncu gününün sabah namazını kılınır.
 

 

Zilhiccenin Dokuzuncu Günü


Sabah namazından sonra Arafat’a hareket edilir. Arafat’a varılır. Öğle ve ikindi namazları cemi takdim ile öğle namazı vaktinde kılınır. Güneş batıncaya kadar çokça dua ve zikir yapılır. Güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye dönülür. Akşam ve yatsı namazları cemi tehir ile yatsı namazı vaktinde Müzdelife’de kılınır.
 

 

Zilhiccenin Onuncu Günü


Sabah namazından sonra ve güneş doğmadan önce Mina’ya hareket edilir. Akabe cemresi taşlanır. Kurban kesilir. Tıraş olunur veya saçlar kısaltılır. İfada tavafı yapılır. Sa’y yapılır. Gecelemek için Mina’ya dönülür.
 

 

Zilhiccenin On Birinci ile On Üçüncü Günleri


Üç cemre taşlanır (küçük – orta – büyük)
 

 


Veda tavafı için Mekke’ye dönülür. Hac ibadeti sona erdi
 

 


Kıran haccı yapan kişi isterse, İfada tavafından önce haccın sa’yini yapar. Böylece
Mina’ya gitmeden önce nafile tavaf yapar ve daha sonra hac sa’yini eda eder.

 

Umre:                                                                                                                                               (BAŞA DÖN)

Umre, küçük hacdır ve ziyaret anlamına gelir. Umre yapmak isteyen kişi, mikattan ihrama girerek umre tavafı sonra da sa’y yapar ve tıraş olarak ya da saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar.

Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur.)

Cabir (r.a)’ın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar.)

Umre yapan kişi Mekke’de ikamet ediyorsa ve tekrar umre yapmak isterse Aişe (r.ah) Camii (Ten’im)’nden ihrama girer. Sonra Mekke’ye gelip tavaf ve sa’yini yapar.

                                                                                                                        (BAŞA DÖN)

Umre Mantıki planı


Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir.  [El-Ali Imran 96]

 


Mikattan niyet ederek ve telbiye getirerek umre için ihrama girilir
 

 


Umre tavafı yapılır
 

 


İki rekat tavaf namazı kılınır
 

 


Mültezem - Zemzem
 

 


Umre sa’yi yapılır
 

 


Tıraş olunur veya saçlar kısaltılır
 


 


Umre yapan kişi Mekke’de ikamet ediyorsa ve tekrar umre yapmak isterse
Aişe (r.ah) Camii (Ten’im)’nden ihrama girer. Sonra Mekke’ye gelip tavaf ve sa’yini yapar..

 

İHRAM VE KURALLARI

                                                                        

Mebrur (kabul omuş) hac dünya ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Mebrur haccın karşılığı cennettir.  H.Şerif

İhram:                                                                                                                                              (BAŞA DÖN)

İhram, niyet ve telbiyedir.

İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

Hac (veya umre) yapmak isteyen kişi ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltması veya daha önceki adetine göre tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi, etek tıraşı olması, yıkanması ve abdest aldıktan sonra temiz (yeni olması tercih olunur) ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekat namaz kılması müstehaptır.

Sonra, İfrad haccı yapmak istiyorsa kalbi ile hacca niyet edip şu duayı okumasında bir beis yoktur:
[Allahım! Senin rızanı kazanmak için haccetmek istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allahım! Senin rızan için hacca niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni haccetmekten aciz kılacağın yerdir. (Allahumme innî uriydu el-hacca feyessirhulî ve tegabbelhu minnî, neveytü el-hacca ve ehramtü bihillahu teala fein habesenî hâbis femahallî haysu habestenî.)]

Hacı sonra şöyle telbiye getirir:

[Allahım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar takrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk Senin’dir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur Senin. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk, innelhamde venni’mete leke velmülk, lâ şerkiyke lek.)]

Telbiyeyi üç defa tekrar eder, efendimiz Muhammed (s.a.v)’e salat getirirken telbiyeye son verir. Hacı, yüksek bir tepeye çıktığında veya tepeden inerken, arabaya binerken veya arabadan inerken, arkadaşları ve tanıdıkları ile karşılaştığında ve namazların ardından telbiyeyi tekrarlar.

 

İhramlıya Yasak Olan Durumlar:                                                                                              (BAŞA DÖN)

1-) Müstehcenlik: Erkekle hanımı arasında gerçekleşen cinsel ilişki ile öpme, oynaşma ve buna benzer durumlardır.
2-) Fasıklık: Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmemek.
3-) Tartışmak: Yol arkadaşı veya herhangi biri ile tartışmak, kavga etmek ya da küfür etmek.
4-) Erkeklerin dikişli elbise giymesi.
5-) Saçları kısaltmak.
6-) Koku sürünmek (güzel koku niteliğinde olan herhangi bir şey sürmek).
7-) Tırnakları kesmek.
8-) Erkeğin başını örtmesi.
9-) Avlanmak.
10-) Ağaç kesmek.
11-) Çorap ve normal ayakkabı giymek. Fakat topukları kapatmayan herhangi bir ayakkabı giyilmesi caizdir.
12-) Uyurken yüz ve ayakları örtmek.

 

İhramlıya yasak olmayan (Mubah)  Durumlar:                                                                      (BAŞA DÖN)

1-) Parfümlü sabun veya parfümlü şampuan ya da güzel kokulu diş macunu gibi içinde koku bulunan maddeler kullanmaksızın temizlik veya serinlemek amacı ile yıkanmak.
2-) Diş çekmek.
3-) Kırık kemiği tedavi etmek.
4-) Başı veya vücudu kaşımak. Fakat saç dökülmemesi için hafif bir şekilde kaşınmalıdır. Eğer saç dökülürse sadaka gerekir.
5-) Terlik giymek, yüzük, gözlük, kulaklık, kol saati, kemer, para ve evrakları koymak için cüzdan takmak caizdir.
6-) İhram elbisesini değiştirmek ve temizlemek caiz olmasına rağmen tenzihen mekruhtur.

 

Mikat Yerleri:                                                                                                                                  (BAŞA DÖN)

Mekke-i Mükerreme’ye girmek isteyenlerin ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlerdir. Her yönden gelenlere ait ihrama girecekleri farklı mikat yerleri vardır.

1-) Medine yönünden gelenlerin mikat yeri: Abâr-ı Ali olarak bilinen Zü’l-Huleyfe.
2-) Şam yönünden gelenlerin mikat yeri: Cuhfe (Râbiğ).
3-) Irak yönünden gelenlerin mikat yeri: Zât-ı Irk.
4-) Yemen yönünden gelenlerin mikat yeri: Yelemlem’dir.


Mekke’de olanlar, umre yapmak istedikleri zaman Tenim’e (Aişe (r.ah) Camii) giderek ihrama girerler.

 

Mikat Yerleri Krokisi :                                                                                                                    (BAŞA DÖN)

HZ MUHAMMED (S.A.V)' İ ZİYARET

                                                         

Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.  [El-Maide 2]

Ziyaretin Hükmü ve Fazileti:                                                                                    (BAŞA DÖN)  

İslam alimleri, Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerini ziyaret etmenin en güzel itaat olduğu hakkında görüş birliğine varmışlardır. Müslüman kişi, her gün namazında; Ey Nebi! Selam sana, Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, diyerek O’nu ziyaret etmektedir. Aynı şekilde kişi, Mescid-i Nebevi’yi de ziyaret etmek ister. Çünkü Resulüllah (s.a.v), Mescid-i Nebevi’de kılınan bir namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğunu bildirmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Şu üç Mescitten başka hiçbir mescide sevap maksadıyla sefer düzenlenip yola çıkılmaz. Mescid-i Haram , benim şu Mescidim ve Mescid-i Aksa.)

İbn Ömer (r.ahm)’nın rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur.)

Ziyaret Adabı:                                                                                                                     (BAŞA DÖN)

Hacının, Medine’ye yöneldiği zaman Resulüllah (s.a.v)’e çokça salat ve selam getirmesi gerekir. Ziyaretinin faydalı olması ve kabul edilmesi için de Allah Teala’ya şöyle dua etmelidir:
[Allahım! Rahmet kapılarını bana aç. Salih ve veli kullarına Peygamberin (s.a.v)’i ziyaret etmeyi nasip ettiğin gibi bana da O’nu ziyaret etmeyi nasip eyle. Ey sorumluların en hayırlısı! Günahlarımı bağışla ve bana merhamet et
   

Mescid-i Nebevi’ye girdikten sonra Ravda’ya (kabir ile minber arasında halılarının rengi yeşildir, Mescid-i Nebevi’nin halıları ise kırmızıdır) doğru ilerler. Minberin direği sağ omuzu hizasına gelecek şekilde durarak minberin yanında iki rekat tahıyyetü’l-mescid namazı kılar. Sonra kıble tarafından veya Ebu Bekr (r.a) ile Ömer (r.a)’ın mübarek kabirlerinin olduğu taraftan (burası saygıya daha uygundur) Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin yanına gelir. Saygı için Peygamber (s.a.v) efendimizin mübarek kabrinin duvarından 2.5 metre geride mübarek başı karşısında durur. Sonra Peygamber (s.a.v) efendimize saygı göstererek sesini yükseltmeden küçük bir ses tonu ile selam verir.

Peygamber (s.a.v) efendimizi ziyaret eden, ihlaslı ve sakin bir şekilde sesini yükseltmeden şöyle söyler:

[Selam Sana ey Allah’ın Resulü, Selam Sana ey Allah’ın Nebisi, Selam Sana ey Allah’ın sevgilisi, Selam Sana ey Allah’ın yaratıklarının en hayırlısı, Selam Sana ey Allah’ın dostu, Selam Sana ey peygamberlerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusu, Selam Sana ey iki cihan nuru olan lider. Selam Sana, selam temiz ve pak aile efradına. Selam Sana, selam müminlerin anneleri temiz ve pak eşlerine. Selam Sana, selam bütün ashabına. Selam Sana, selam Allah’ın diğer salih kullarına. Ümmetine Peygamber ve Resul olarak Allah, Seni en üstün mükafatla mükafatlandırsın. Seni zikredenlerin her zikrinde ve Seni zikretmekten gafil olanların da gafletinde Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki; Sen, Allah’ın kulu, elçisi, emini, yaratıklarının en hayırlısısın. Şehadet ederim ki; Sen, Allah’ın risaletini tebliğ ettin, emaneti yerine tevdi ettin, ümmetine öğüt verdin ve Allah yolunda büyük bir gayretle cihat ettin      

(Bunların hepsini söylemeye vakit bulamayan veya ezberleyemeyenin bir kısmını söylemesi de yeterlidir.)

Birisi Resulüllah (s.a.v)’e selam söylemesini istemiş ise şöyle der: (Ey Allah’ın Resulü! Falan oğlu falan sana selam gönderdi.)

Sonra biraz sağ tarafına ilerleyip Ebu Bekr (r.a)’a selam vererek şöyle söyler:

[Selam Sana ey Resulüllah’ın halifesi, Selam Sana ey Resulüllah’ın mağaradaki arkadaşı, Selam Sana ey Resulüllah’ın seferde yoldaşı, Selam Sana ey Resulüllah’ın sırlarının güvenli koruyucusu, İslam ve Müslümanlara yaptığın iyiliğe karşı Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın. Allahım! O’ndan razı ol ve O’nu bizden razı eyle     

Sonra biraz sağ tarafına ilerleyip Ömer (r.a)’a selam vererek şöyle söyler:

[Selam Sana ey müminlerin emiri, Selam Sana ey Allah’ın kendisi ile dinini desteklediği yüce şahsiyet, İslam ve Müslümanlara yaptığın iyiliğe karşı Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın. Allahım! O’ndan razı ol ve O’nu bizden razı eyle .
-  

Daha sonra da Ravda’ya tekrar gelerek burada çokça namaz kılar ve dua eder.

Baki Mezarlığı, Uhud Şehitleri ve Kuba Mescidi’nin Ziyareti:                                                   (BAŞA DÖN)

Baki mezarlığına herhangi bir gün gitmek müstehap olduğu gibi özellikle cuma günü ve Resulüllah (s.a.v)’i ziyaret ettikten sonra gidilmesi daha uygundur. Mezarlığa ulaştığında şöyle selam verir: [Selam sizlere ey müminler yurdunda bulunanlar. Bizler de inşaallah peşinizden gelip sizlere kavuşacağız. Allahım! Baki mezarlığındakileri affet. Allahım! Bizleri ve onları bağışla
    

Hacının, Kuba Mescidi’ni de ziyaret etmesi uygun olur. Resulüllah (s.a.v) yürüyerek veya binek ile buraya gelir iki rekat namaz kılardı. Resulüllah (s.a.v), Kuba Mescidi’ni her cumartesi ziyaret ettiğinden cumartesi günü ziyaret edilmesi daha faziletlidir.

Aynı zamanda Uhud şehitlerinin, özellikle de şehitlerin efendisi Resulüllah (s.a.v)’in amcası Hamza (r.a)’ın perşembe günü ziyaret edilmesi müstehaptır.

Medine’de Namaz Kılmak:                                                                                          (BAŞA DÖN)

Namazların hepsinin Mescid-i Nebevi’de kılınması müstehaptır. Çünkü Ebu Hureyre (r.a)’ın haber verdiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Benim şu Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir.)

Medine’den Çıkış ve Yolculuk:       
                                                                          (BAŞA DÖN)

Hacının, Medine’den ayrılmak istediği zaman iki rekat namaz kılıp istediği şekilde dua ederek Mescid-i Nebevi’ye veda etmesi, sonra da Resulüllah (s.a.v)’in mübarek kabirlerinin yanına gelip ilk geldiği zamanki gibi selam verip dua ve yakarışta bulunduktan sonra Resulüllah (s.a.v)’e veda etmesi müstehaptır. Buradan ayrılırken şöyle dua edilir:

[Allahım! Bu ziyaretimi son ziyaret, bu dua ve niyazlarımı, Resulün (s.a.v)’in Harem’inde yaptığım dua ve niyazların sonuncusu eyleme. Lutfu kereminle Harameyni Şerifeyn’i tekrar tekrar ziyaret etmek için kolaylıklar ihsan eyle. Günahlarımızı affedip din, Dünya ve Ahiretle ilgili işlerimizde afiyetler ikram eyle. Yurdumuza selametle ve güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle Sonra da şöyle der: [Sana veda etmiyorum ya Resulüllah

KADINLAR VE HAC

                                                                                   

Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. [El-Bakara 200]

Hayızlı ve Nifaslı Kadının Haccı:                                                                                    (BAŞA DÖN)

Kadın ihramlı iken hayız veya nifas olursa tavaf ve sa’y dışındaki hac ibadetlerini eda eder. Eğer Arafat’ta vakfe yapmış ise kudüm tavafı düşer. Böylece temizleninceye kadar bekler ve temizlendikten sonra ifada ve veda tavafını yapar, eğer iftad haccı yapıyorsa hac sa’yini de eda eder. Fakat temettu veya kıran haccına niyet etmişse ifrad haccının fiillerini yerine getirir. Arafat’ta vakfeden önce temizlenmez ise temettu ve kıran haccı düşer. Fakat Arafat’ta vakfeden önce temizlenirse kıran ve temettu haccına devam eder.

Temiz olarak Arafat’ta vakfe yaparsa ifada tavafını temizlendikten sonraya bırakmaması için hayız olmadan önce ifada tavafını yapması gerekir.

İfada tavafını eda ettikten sonra hayız olup temizlenmeden önce Mekke’den ayrılırsa veda tavafı düşer.

Kadına Ait Durumlar:                                                                                                (BAŞA DÖN)

Kadına ait on iki durum vardır ve şunlardır:

1-) Zağferan ve yalancı safran ile boyanmış olmamak şartı ile ihramlı iken dikişli elbise giyebilir.
2-) Ayakkabı (Hanefi mezhebine göre ayakkabı ve eldiven) giyebilir.
3-) Başını örtmesi gereklidir.
4-) Telbiye getirirken sesini yükseltmez.
5-) Tavaf anında remel yapmaz.
6-) Sa’y yaparken iki yeşil direk arasında ızdıba yapmaz ve koşmaz.
7-) Saçlarını tıraş etmeyip sadece kısaltır.
8-) Erkekler olduğunda Hacer-i Esved’i öpmeyip sadece uzaktan eli ile selamlar.
9-) Hayızlı ise veda tavafını yapmadığında ceza gerekmez.
10-) Hayız veya nifas sebebi ile Kurban bayramı günlerinde ziyaret tavafını tehir ederse ceza gerekmez.
11-) Tavafı, Harem’in üst katlarından veya en kenar bölgesinden yapar.
12-) Rahmet dağının yakınında durmaz. Bu son iki madde erkeklere karışmasını önlemek içindir.

HAC VE UMRE YAPANIN ÜLKESİNE DÖNÜŞ ADABI

                                     

Kim fahiş konuşmaksızın fıskı fücurda bulunmaksızın Beyti ziyaret ederse, anasını kendisini doğurduğu gün gibi günahlardan sıyrılmış olur.  H.Şerif

Peygamber (s.a.v)’in sünnetine uyarak her yüksek tepeye çıkıldığında üç defa tekbir getirdikten sonra şöyle söylenir:
[Artık bizler seferden selametle dönüyoruz, günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bizler ancak Rabbimize ibadet, Rabbimize secde, Rabbimize hamd edicileriz. Allah vaadinde sadıktır. Kulunu zafere ulaştırmış ve ancak O tek başına orduları perişan etmiştir. (Âyibûne tâibûne âbidûne sâcidûne li-rabbinâ hâmidun, sadagallahu va’dehu ve nasara abdehu ve hezime’l-ahzâbe vahdehu.
- آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده)]

Geleceği tarihi ailesine haber verir.

Ülkesine döndüğü zaman şöyle dua eder:
[Allahım! Ülkeme hayırlar vermeni, yaşayanları hayırlı kılmanı ve içinde bulunan her şeyin hayırlı olmasını Sen’den niyaz ediyorum. Ülkeme kötülük gelmesinden, yaşayanların kötülüğünden ve içinde bulunan her şeyin kötü olmasından Sana sığınıyorum. Allahım! Orasını bize mekan ve rızk yeri kıl. Allahım! Oranın meyveleri ile bizi rızıklandır, vebasına karşı koru, halkına sevdir ve salih kullarına da bizi sevgili eyle.

(Allahumme innî es’eluke hayruhâ, ve hayru ehluhâ, ve hayru mâ fiyhâ ve eûzu bike min şerrihâ ve şerri ehluhâ ve şerri mâ fiyhâ, Allahumme ic’al lenâ bihâ gararan ve rizgan, Allahumme erzıknâ cenâhâ, ve eıznâ min vebâhâ ve habbibnâ ilâ ehluhâ, ve habbib sâlih ehluhâ ileynâ. - اللهم إني أسألك خيرها, و خير أهلها, و خير ما فيها, و أعوذ بك من شرها, و شر أهلها و شر ما فيها اللهم اجعل لنا بها قرراً و رزقاً, اللهم ارزقنا جناها, و أعذنا من وباها, و حببنا إلى أهلها, و حبب صالحي أهلها إلينا)]

Beldesine ulaştığı zaman önce camiye gidip kerahet vakti dışında ise iki rekat namaz kılar. Sonra evine girdiği zaman da iki rekat namaz kılıp mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip ettiği için Allah Teala’ya hamd ve şükreder.

Hacdan gelene şöyle denilmesi müstehaptır:
[Allah haccını kabul etsin, günahlarını affetsin ve harcamaların yararlı olsun. (Gabilallahu hacceke ve ğufira zenbike ve ahlefe nefegateke.
- قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك)]

Hacı da şöyle karşılık verir: [Allah bizim ve sizlerin günahlarını affetsin. (Ğufirallahu lenâ ve lekum. - غفر الله لنا ولكم)]

Hacı, yurduna döndüğü zaman haccın kabulünün alametlerinden olan hayırlı amellerini artırarak devam etmesi gerekir

TAVSİYELER VE HACIYA AİT MESELELER

Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun.  [El-Maide 96]

Genel Tavsiyeler:

                                                                                       

1-) Haccetmek için borç almaktan kaçınınız. Çünkü hac, yoluna gücü yetenlere farzdır.

2-) Amelleri bozacak veya sevabını azaltacak herhangi bir duruma fırsat vermemek için hac ibadetinin nasıl yapılacağını

öğrenmeye çalışınız.Gücün yettiği ve durumların müsait olduğu müddetçe Resulüllah (s.a.v)’in sünnetini yerine getirmeye çalışınız.

3-) Hacı kardeşim! Hacda mezheplerden birini taklit etmen gerektiğini bilmelisin. Bundan dolayı gücünün yetmediği şeyle uğraşmana gerek yoktur. (Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez.)

4-) İnsanların ne yaptığını takip etmeyi bırakıp kendi amellerine ve ibadetine önem ver. Bazı Müslümanların cahilliklerinden dolayı tuhaf ameller yaptığını görürsün. Bunları sabır ve yumuşaklıkla çözmeye çalış. Çünkü böyle davranmak yüce ahlâkın alametlerindendir.

5-) Günah işlemeye, kavga ve dövüş etmeye karşı kendini koru.

6-) Tavaf, sa’y ve diğer ibadetlerde kalabalıktan ve insanlara eziyet vermekten kaçın.

7-) Kalabalığın çok olduğu tavaf, sa’y ve Arafat gibi yerlerde kadınlara dokunma ve sürtünmekten kaçın.

8-) Bazı ibadetlerin sebebini kendine veya başkasına sorma. Kendini Allah’a teslim etmeye çalış.

9-) Harameyn halkına karşı iyilik ve yumuşaklıkla davran. Sakın onlara sert ve kaba davranma. Çünkü Mekke halkı Allah’ın Evi’nin, Medine halkı da Resulüllah (s.a.v)’in komşusudur.

Tavafa Ait Tavsiyeler:

                                                                                    

1-) Değerli hacı kardeşim! Tavafın Mescid-i Haram’ı selamlama olduğunu bilmelisin. Tavaf, Allah Teala’nın eda edilişi esnasında konuşmayı mubah kıldığı bir namazdır. Bundan dolayı küçük ve büyük pisliklerden temiz olmak ve avret yerinin kapalı olması gerekir.

2-) Fazla beklemek kalabalığa neden olacağından Hacer-i Esved’i selamlarken çok bekleme.

3-) Hacer-i Esved’i öpmek için sıkışıklık ve izdiham oluşturma. Çünkü Hacer-i Esved’i öpmek sünnet, kendine ve başkalarına eziyet vermemek ise vaciptir. Vacibin uygulanması sünnetten daha evladır. Allah en iyi bilendir.

4-) Hacının tavaf esnasında huşu içinde olması ve kalbinin de başka şeyler ile meşgul olmaması müstehaptır.

5-) Tavafta şavtları peşpeşe yapmak müekket sünnettir.

6-) Tavaf esnasında parmakları kıtlatmak ve birbirine geçirmekten sakınınız. Aynı zamanda yemek, içmek, dua ve zikir dışında konuşmak da mekruhtur.

7-) Küçük veya büyük abdesti sıkışmış halde tavaf yapmak mekruhtur.

8-) Tavafın, Hatim’in içinden değil dışından yapılması gerekir. Eğer tavaf, Hatim’in içinden yapılırsa Kabe’nin bir kısmı tavaf edilmiş olur ve o şavt geçersiz sayılır.

9-) Tavaf esnasında sesinizi yükseltmeyiniz. Çünkü yüksek ses tavaf edenleri rahatsız edebilir.

10-) Bütün şavtlarda remel yapmayınız. Çünkü sünnet olan tavafın ilk üç şavtında remel yapmak olup diğer şavtlarda normal şekilde yürünür.

11-) Remelin, ilk üç şavtta, ızdıbanın ise bütün şavtlarda yapılması sünnettir.

12-) Kadınların tavaf anında remel yapmaları ve sa’y anında hervele yapmaları sünnet değildir.

13-) Namaz kılarken ızdıba yapmayınız.

14-) Makam-ı İbrahim’e ve Kabe’nin duvarlarına elinizi yüzünüzü sürüp öpmeyiniz. Bu, sünnete aykırı olan bir bidattir. Allah her şeyin en doğrusunu bilir.

15-) Eğer çok kalabalık ise tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in arkasında namaz kılmak için ısrar etmeyiniz. Harem-i Şerif’in herhangi bir yerinde de kılmanız caizdir.

16-) Kadınların ihramdan çıkarken (saçlarını kısaltırken) saçlarını erkeklere göstermemeleri gerekir.

Arafat Gününe Ait Tavsiyeler

:                                                                        

1-) Arafat’a giderken telbiyeyi sesli olarak getiriniz.

2-) Arefe günü tembellik, uyuşukluk ve vakti boşa geçirmekten kaçınınız. Kendinizi dua ve zikirle meşgul ediniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Duaların en hayırlısı Arafe günü yapılan duadır.)

3-) Dua yaparken mümkün mertebe Kabe’ye yöneliniz.

4-) Arafat sınırları içinde kalmaya dikkat ediniz.

5-) Nemire Mescidi’nin %75’i Arafat sınırları içinde %25’i ise Arafat sınırları dışındadır. Hacının buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Arafat sınırları dışında vakfe yapmak hac ibadetinin iptal olmasına neden olur.

6-) Kalabalığa ve insanlara eziyete neden olacağından vakfeyi Rahmet tepesinde yapmaktan kaçınınız.

7-) Arafat’tan güneş battıktan sonra ayrılmaya dikkat ediniz. Böylece gece ve gündüz kalmış olursunuz. Eğer güneş batmadan ayrılırsanız kurban kesmeniz gerekir.

8-) Allah’ın, günahlarınızı affetmeyeceğine dair sui zanda bulunmayınız. Eğer böyle yaparsanız ilk günahı işlemiş olursunuz.

Mina’ya Ait Tavsiyeler:

                                                                                   

1-) Taşların Cemreler e vurması gerekir. Taşlar, gelişigüzel atılmamalıdır.

2-) Taşların hepsinin bir defada atılmaması gerekir. Hepsi bir defada atıldığı zaman yedi atış değil bir atış sayılır.

3-) Cemreler i taşlarken tersten başlamayıp küçük, orta ve büyük sırasını takip ediniz.

4-) Atılan taş adedinde şüphe olmaksızın kasıtlı olarak az veya fazla atmayınız.

5-) Küçük ve orta cemreyi taşladıktan sonra dua etmeyi ihmal etmeyiniz. Bu durum sünnete aykırıdır ve büyük bir hayrı kaçırmış olursunuz.

6-) Büyük (Akabe) cemreden sonra dua yapmayınız. Çünkü bu sünnete aykırıdır.

Medine’ye Ait Tavsiyeler:

                                                                                   

1-) Peygamber (s.a.v)’in sünnetine tam olarak uyunuz ve vakarlı hareket ediniz.

2-) Eğer birisi Peygamber (s.a.v)’e selam göndermiş ise, falan şeyhin, hacının, mühendisin veya doktorun gibi lakaplar kullanılmayıp sadece ismini zikrederek selamını iletiniz. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in karşısında herhangi bir rütbe yoktur.

3-) Namazları mübarek Ravda’da kılmaya önem veriniz (Çünkü orası Cennet bahçelerinden bir bahçedir).

4-) Kabirlerin duvarlarına el-yüz sürmeyiniz ve öpmeyiniz.

5-) Medine’de sakin, vakarlı ve edepli olarak hareket ediniz (Çünkü sen Peygamber (s.a.v)’in ve ashabının ayak bastığı yerlerde yürümektesin).

6-) Gülmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız. Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in yanında yüksek sesle konuşmak hayırlı amelleri boşa çıkartır.

7-) Sigara içmeyiniz. Eğer sigara içiyorsanız bu mukaddes topraklarda ondan vazgeçiniz. Çünkü sigara içmek, özellikle de Resulüllah (s.a.v)’in kentinde içilmesi günahtır. Aynı zamanda Resulüllah (s.a.v)’e karşı yapılan bir terbiyesizlik sayılır.

                                                                                                                          (BAŞA DÖN)