MEKKE ZİYARET YERLERİ

-Sevr Dağı
-Arafat Dağı
-Hira Dağı
-Mina
-Müzdelife
-Cennet-Ol Mualla
 

MEDİNE ZİYARET YERLERİ

-Ravza-i Mutahhara
-Cennet-Ül Baki
-Uhud Savaş Alanı
-İki Kıbleli Mescid
-Hendek Savaş alanı
-Kuba Mescidi
-Cuma mescidi
-Dört Halife Mescidi
-Bilal-i Habeşi Mescidi